درباره ما بیشتر بدون

این نمایندگی با بهره‌گیری از مدیران متخصص و مجرب و با انتخاب لوکیشن استراتژیک در قلب شهر تبریز در نظر دارد در برآورده کردن نیازهای خودرویی سطح استان، شرکت مدیران خودرو را یاری کند.هدف اصلی این نمایندگی پوشش صفر تا صد خدماتخودرویی بوده و شعار ”تجربه خرید خودرو با تکریم مشتری” شعار این نمایندگی می‌باشد.

معرفی اعضای مجموعه

حسین نصیرالهی
مدیر نمایندگی

رحمان صمدی
مدیر فروش

فاطمه نصیرالهی
مدیر نمایندگی

مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.