متقاضیان دور اول و دوم سامانه یکپارچه

 

متقاضیان دور اول که ثبت نام نکرده اند و موعد تحویلشان پاییز و زمستان ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ امکان تغییر مدل خودرو را دارند

متقاضیان دور دوم سامانه یکپارچه که برنده نشده اند می توانند از طریق پروفایل کاربری خود در سامانه، یکی از محصولات مدیران خودرو را انتخاب کنند.

 

با تکمیل فرم زیر کارشناسان ما به صورت غیر حضوری ثبت نام شمارا نهایی خواهند کرد.

مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.