دوره آموزشی فرآیند های فروش محصولات مدیران خودرو MVM

دوره آموزشی فرآیند های فروش محصولات مدیران خودرو MVM با حضور مدیران و کارشناسان فروش نمایندگی های شمالغرب کشور در محل اتاق بازرگانی برگزار شد

 

دوره آموزشی فرآیند های فروش و محصولات مدیران خودرو MVM
برگزاری دوره آموزشی فرآیند های فروش و محصولات مدیران خودرو

 

آموزشی فرآیند های فروش و محصولات مدیران خودرو
آموزشی فرآیند های فروش و محصولات مدیران خودرو در نمایندگی نصیراللهی 483
آموزش فرآیند های فروش و محصولات مدیران خودرو در نمایندگی نصیراللهی 483
آموزش فرآیند های فروش و محصولات مدیران خودرو در نمایندگی نصیراللهی 483 تبریز

 

پاسخ به دیدگاه شما

مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.