دیدار صمیمی رئیس هیأت فوتبال با نمایندگی مدیران خودرو 483 نصیراللهی

در دیدار بین رئیس، نائب رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی و مهندس حسین نصیراللهی مدیر عامل مدیران خودرو نصیراللهی و مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی مدیران خودرو نصیراللهی که در تاریخ 1402/08/10 روی دارد درباره هماهنگی هر چه بیشتر و تیمداری در سطح استان و کشور و چالش های مختلف تیم داری صحبت شد. همچنین در این جلسه به مشکلات پیش رو اشاره شد و برای رفع این چالش ها و برای بهبود عملکرد و همکاری بین دو سازمان پیشنهاداتی ارائه شد.

بازخورد سایر خبرگذاری ها

دیدار صمیمی رئیس هیأت فوتبال با مدیران خودرو نصیراللهی

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ، بمنظور هماهنگی هر چه بیشتر و تیمداری در سطح استان و کشور جلسه ای با حضور رئیس ، نائب رئیس هیأت فوتبال استان و مهندس حسین نصیراللهی مدیر عامل مدیران خودرو نصیراللهی و مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی مدیران خودرو نصیراللهی در دفتر ریاست هیأت فوتبال استان برگزار گردید.

پاسخ به دیدگاه شما

مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.
مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.