دوره آموزشی فرآیند تحویل خودرو به مشتری مدیران خودرو (شمالغرب کشور)

دوره آموزشی فرآیند تحویل خودرو به مشتری، اصول بازاریابی دیجیتال و معرفی محصول X33 Cross مدیران خودرو (شمالغرب کشور) در تاریخ 1402/08/18 به میزبانی نمایندگی 483 نصیراللهی در اتاق بازرگانی تبریز با حضور سایر نمایندگان شمالغرب کشور برگزار شد.

در این دوره به آموزش اصول اولیه بازاریابی دیجیتال از قبیل فعالیت در فضای مجازی و وب سایت اشاره شد، سپس در مورد فرآیند تحویل خودرو به مشتری و ضرورت این امر آموزش های لازمه ارائه شد و در انتهای به معرفی جزء به جزء خودرو X33 Cross و مقایسه این محصول با سایر خودروها پرداخته شد.

تیزر دوره آموزشی فرآیند تحویل خودرو به مشتری مدیران خودرو - 483 نصیراللهی

پاسخ به دیدگاه شما

مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.
مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.