پلن های آگهی

پلن استارتر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

5,000 تومان / 1 Days
 • Duration : 1 Days
 • Max. Listings : 1
 • Listing Expiry : 1 Days
 • Featured Listings : 1
 • Featured For : 1 Days
 • Bump-up Listings : 1
توصیه شده

پلن محبوب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

15,000 تومان / 30 Days
 • Duration : 30 Days
 • Max. Listings : 15
 • Listing Expiry : 60 Days
 • Featured Listings : 10
 • Featured For : 30 Days
 • Bump-up Listings : 5

پلن برتر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

30,000 تومان / 60 Days
 • Duration : 60 Days
 • Max. Listings : 30
 • Listing Expiry : Never Expire
 • Featured Listings : 15
 • Featured For : مدت زمان
 • Bump-up Listings : 10
مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.
مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.