نمایندگی 483 مدیران خودرو – نصیراللهی در مسابقات لیگ استان

نمایندگی 483 نصیراللهی با هدف رشد و توسعه ورزش فوتسال و گسترش فعالیت ورزشی در استان آذربایجان شرقی اقدام به تاسیس تیم فوتسال نموده است.


تیم فوتسال نمایندگی 438 نصیراللهی

هیأت فوتبال آذربایجان شرقی

نمایندگی مدیران خودرو – نصیراللهی در مسابقات لیگ استان

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، آقای حسین نصیراللهی مدیر نمایندگی 483 شرکت مدیران خودرو جهت حمایت از جوانان این دیار در نظر دارد در رده بزرگسالان تیم داری نماید و برابر موافقت ریاست محترم هیأت فوتبال استان در جهت توسعه ورزش فوتسال استان در مسابقات سوپر لیگ فوتسال استان در فصل جاری فعالیت خواهند نمود.

هیأت فوتبال استان ضمن ارج نهادن به نیت خیرین گرانقدر دست تمامی عزیزان خصوصاً کارخانجات، ادارات، نهادها و خودروسازان را به گرمی می فشارد تا در جهت توسعه امر ورزش خصوصاً فوتبال و فوتسال استان حامی مالی باشند.

پاسخ به دیدگاه شما

مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.