مدیرعامل مدیران خودرو گفت: در بحث ساخت مدرسه خیریه در مناطق محروم نیز نمایندگی نصیراللهی تبریز پیشگام شده و ما نیز به صورت مادی و معنوی حمایت کرده ایم.
حسین نصیراللهی نماینده مدیران خودرو در تبریز نیز با اشاره به تحویل زمین از سوی آموزش و پرورش در بلوار ولایت شهرک اندیشه اظهار داشت: این زمین مساحتی بالغ بر سه هزار متر مربع وسعت داشته و قرار است مدرسه ای با هزار و ۲۰۰ متر زیربنا در آن احداث شود.
به گفته وی برای احداث این مدرسه ۱۲ کلاسه ۲۵ میلیارد تومان بر اساس استانداردهای شرکت مدیران خودرو هزینه خواهد شد.