نتیجه بازی تیم فوتسال نصیراللهی با امید آذربایجان بناب

نتيجه بازی تیم مدیران خودرو نصیرالهی با امید آذربایجان بناب 7.1به نفع مدیران خودرو خاتمه یافت. این بازی در اولین روز زمستان 1402 برگزار شد.

پاسخ به دیدگاه شما

مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.
مقایسه خودرو
خودرو را برای مقایسه اضافه کنید.